FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/Over ons/Beleid/Beleidsplan technische commissie/Selectieteams

Selectieteams

Selectie Elftallen

De selectie teams vallen rechtstreeks onder de technische commissie.
ZATERDAG F1, F2, E1, E2, D2, D1, C2, C1, B2, B1, A2, A1, ZAT2, ZAT1.
Voornemen is om alle jeugdselectie teams te voorzien van een vaste trainer, materiaal en een goede
opleiding. We vragen dan ook van spelers dat ze volgens de regels en de normen en waarden van de club acteren. De spelers moeten zich conformeren aan de regels die ze worden opgelegd. Daar wordt ook voor getekend. In een seizoen worden er 2x beoordelingsgesprekken gevoerd met de spelers en ouders.

Beoordelingsgesprekken

  1. December: de spelers voeren een gesprek met hun trainer over hoe ze zich ontwikkelen, wat beter kan en wat ze goed doen.
    Op de club en buiten de club.

  2. Mei: de spelers krijgen hun tweede gesprek waar hun totale ontwikkeling van het seizoen in kaart wordt gebracht en in welke voorlopige elftal ze worden ingedeeld voor het volgende seizoen.

Trainingsregels selectie teams:

Wedstrijdregels selectie teams:

Verzameltijden op de Sportcomplexen:
F selectie: 45 min voor aanvang van de wedstrijd
E selectie: 1 uur voor aanvang van de wedstrijd
D selectie: 1 uur en 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd C selectie: 1 uur en 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd B selectie: 1 uur en 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd A selectie: 1 uur en 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd

Iedereen komt op dezelfde plek bijeen, zodat trainers niet op zoek hoeven naar hun spelers.

Bij te laat komen zonder geldige reden wordt er minimaal een helft niet gespeeld.
Het niet compleet hebben van je wedstrijd uitrusting betekend niet spelen.
Het afmelden moet minimaal 24 uur voor de wedstrijddag
Het afmelden gebeurt rechtstreeks bij de trainer of leider. (nooit via via)
Er wordt niet gevoetbald vooraf aan de wedstrijd
De trainer bepaald de speeltijden van de spelers
Bij de pupillen is de minimale speeltijd rond de 15 min (vanaf de D wordt er gericht op prestatie Gewisseld)
Bij de junioren wordt er gericht gewisseld.
Iedereen is minimaal 35 min voor aanvang van de wedstrijd aangekleed.
Na de wedstrijd is er altijd een nabespreking.Iedereen doucht na de wedstrijd.