FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/Over ons/Beleid/Beleidsplan technische commissie/Doelstellingen

Doelstellingen

Technisch Beleidsplan FC Almere 2013-2018.

 

Doelstelling voetbal beleidsplan

Het voetbaltechnisch beleid is een onderdeel van alle zaken die binnen FC Almere worden geregeld om met elkaar te kunnen voetballen. Dit beleidsplan is een onderdeel van het brede beleid van de vereniging.
Op voetbaltechnisch gebied werkt de TC met algemene doelstellingen die betrekking hebben op de begeleiding van alle spelers en met specifieke doelstellingen voor de selectie-elftallen per categorie.
Alhoewel er doelstellingen per categorie worden gesteld
en ook de trainers vaak binnen één elftal of categorie actief bezig zijn om deze
doelstellingen te bewerkstelligen, is het nadrukkelijk de taak van de TC om juist sterke verbindingen tussen deze categorieën te creëren. De senioren, met name de selectie, heeft hierin als vlaggenschip van de vereniging een belangrijke functie.
 

Algemene doelstelling van het technisch beleid

Het doel van FC Almere is om voorwaarden te creëren zodat haar leden met veel plezier de sport voetbal kunnen beoefenen, zowel op recreatief niveau als ook op prestatief niveau, door:
Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer;
Dat ieder lid, zonder onderscheid te maken naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, talent of ambitie, zich volwaardig lid van FC Almere voelt;
De hoogst mogelijke prestatie te leveren en klassering te behalen door de selectiegroepen (zie doelstellingen per senioren, jeugd bovenbouw en jeugd onderbouw);
Hoge kwaliteit van trainingen, begeleiding en organisatie na te streven door opleidingen en persoonlijke begeleiding;
Het voetbal aan te laten sluiten bij de belevingswereld van kinderen en volwassenen zodanig, dat de speler dit ook als voetbal leerproces ervaart;
Het creëren van een klimaat waarin het voetbal ook uitstekend als recreatiesport kan worden beleefd en respect voor de tegenstander, scheidsrechters, trainer en vrijwilliger hoog in het vaandel staat.

De vragen die we ons daarbij moeten stellen zijn:
Hoe krijgen we FC Almere op sociaal en sportief vlak zo ver dat we:
Met onze selectie teams mee draaien op het hoogste niveau
Dat we onze breedte sport een zodanig zelfde beeld over kunnen brengen om de spelers een goede basis te kunnen geven.

Antwoord: Structuur

Bij structuur draait het om samenwerking en regels zodat iedereen weet wat zijn taak, rol is en wat er van hem of haar wordt verwacht. Dit zijn dan ook de fundamenten voor het technische plan.

De volgende zaken komen in dit document aan bod:

Jeugdplan
Seniorenplan
Coördinatoren
Selectie trainers
Recreatie trainers
Spelers