FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/Over ons/Beleid/Beleidsplan technische commissie/Coördinatoren

Coördinatoren

Kern van de TC is de coördinator per categorie. Zij staan het nauwst in verbinding met de trainers, eiders en ouders en kunnen in overleg met hen bepalen in hoeverre het beoogde beleid in de werkelijkheid tot stand kan worden gebracht.

Taken Coördinatoren

Een tussen schakel zijn van TC naar de eigen categorie en andersom
In opdracht van de TC taken uitvoeren
Minimaal 1x in de week bij de trainingen van eigen categorie zijn Alle gegevens van eigen categorie weten over (spelers/trainers) De TC ondersteunen en meedenken over plannen.
De normen en waarden van FC Almere uitdragen en bewaken
De taken uitvoeren vanuit de takenomschrijving die ze mee krijgen van de TC

Positie binnen de club

De coördinatoren vallen onder de technische commissie.

Bevoegdheden

De coördinatoren zijn binnen hun categorie de hoofdpersonen na de TC vanaf het derde team. Ze krijgen daarin de leiding om binnen hun categorie de nodige maatregelen te nemen en te handelen. Ze mogen in de periodes van verschuivingen en indelingen stappen ondernemen vanaf de 3e teams om spelers in de juiste teams te plaatsen in overleg met de trainers. Er moet ingegrepen worden als er dingen niet gaan zoals ze in het beleid zijn uitgestippeld. De technische commissie moet van alle handelingen op de hoogte gebracht worden.

Coördinatoren

Kern van de TC is de coördinator per categorie. Zij staan het nauwst in verbinding met de trainers,
eiders en ouders en kunnen in overleg met hen bepalen in hoeverre het beoogde beleid in de werkelijkheid
tot stand kan worden gebracht.