FC Almere
Media Contactformulier Agenda Facebook logo
MediaContactformulierAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Clubinfo/Normen en Waarden/Veilige Vereniging

Veilige Vereniging

Naar een veiliger sportklimaat Het actieplan "Naar een veiliger sportklimaat" is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. De sportbonden en NOC*NSF willen samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.


Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

sportbonden in actie Het programma "Naar een veiliger sportklimaat" is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep (branch organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling voor iedereen).

Voor meer informatie, kijk op de site van www.Veilige-Vereniging.nl